قیمت کابل خودنگهدار ۳۵ چقدر است؟ کابل‌های خودنگهدار ۳۵، به عنوان یک گزینه کارآمد و با هزینه پایین، برای تأمین و توزیع برق در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کابل‌های خودنگهدار به طور عمومی به دو دسته‌ی فشار ضعیف و فشار قوی تقسیم می‌شوند. هر دوی این کابل‌ها دارای عایقی از نوع XLPE (Cross-Linked Polyethylene) و هادی‌هایی از جنس فلز آلومینیوم با خلوص بالا هستند. همچنین، این کابل‌ها یک مسنجر (یا سیم نگهدارنده) نیز دارند که می‌تواند از جنس آلیاژ‌های فولادی یا آلومینیومی باشد. به این ترتیب، کابل‌های خودنگهدار با استفاده از عایق XLPE و هادی‌های فلز آلومینیوم با خلوص بالا به دو دسته فشار ضعیف و فشار قوی تقسیم می‌شوند و با مسنجر (سیم نگهدارنده) از آلیاژ فولادی یا آلومینیومی مجهز می‌شوند. این کابل‌ها به علت ویژگی‌های منحصر به فرد خود از جمله خودنگهداری و کارایی در تأمین و توزیع برق، در شبکه‌های برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه این متن میخواهیم به ویژگی های فنی و لیست قیمت کابل های خودنگهدار ۳۵ تولید کارخانه کابل مسین بپردازیم پس با ما همراه باشید.

قیمت کابل خودنگهدار 35 - کابل مسین

مشخصات فنی کابل خودنگهدار ۳۵

 • تعداد رشته: کابل خودنگهدار ۳۵ (هر رشته فاز متشکل از ۷ رشته تابیده شده هادی آلومینیوم)
 • جنس هادی: آلومینیوم
 • نوع هادی: نیمه افشان- کلاس۲
 • دامنه ولتاژ: ۰.۶ الی ۱ کیلوولت
 • جنس عایق: XLPE (پلی اتیلن کراسلینک)
 • استاندارد ها: تاییده شرکت توانیر

مزیت استفاده از کابل خودنگهدار ۳۵

چرا باید زیر بار قیمت کابل خودنگهدار ۳۵ برویم؟
مزایای استفاده از کابل‌های خودنگهدار ۳۵ در خطوط انتقال عبارتند از:

۱. کاهش هزینه‌های جانبی: با استفاده از کابل‌های خودنگهدار، هزینه‌های جانبی مرتبط با عملیات شاخه‌زنی بوته و درخت در خطوط انتقال کاهش می‌یابد.

۲. کاهش راکتانس: کابل‌های خودنگهدار دارای راکتانس کمتری نسبت به خطوط سیمی هوایی هستند (تقریباً ۱/۴ راکتانس خطوط هوایی) که از طریق آن‌ها انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌شود.

۳. نصب و مفصل‌زدن آسان: نصب و مفصل‌زدن کابل‌های خودنگهدار بسیار آسان است و تنها نیاز به یک مفصل کششی دارند.

۴. احتمال کمتر آتش‌سوزی: به دلیل کمتر بودن انتقال جریان و برقراری اتصال کوتاه، احتمال بروز آتش‌سوزی در کابل‌های خودنگهدار بسیار کمتر از خطوط هوایی است.

۵. کاهش هزینه‌های اجرا و راه‌اندازی: هزینه اجرا و راه‌اندازی خطوط انتقال از طریق کابل‌های خودنگهدار به نسبت خطوط هوایی لخت و بدون روکش تا ۶۰ درصد کمتر است.

۶. کاهش احتمال اضافه‌ولتاژ: احتمال بوجود آمدن اضافه‌ولتاژ ناشی از برخورد رعد و برق در کابل‌های خودنگهدار پایین است.

سایز و مشخصات فنی انواع کابل خودنگهدار ۳۵ تولید کابل مسین

پیش از آنکه درباره قیمت کابل خودنگهدار ۳۵ حرفی بزنیم لازم است که بدانیم کابل های خودنگهدار ۳۵ شامل کابل های تک فاز، دو فاز و سه فاز هستند که به دسته های سه رشته، چهار رشته ، پنج رشته و شش رشته تقسیم بندی می شوند. لیست کابل های خودنگهدار ۳۵ تولیدی شرکت کابل مسین به شرح زیر است:

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵*۱

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۳۵+۳۵*۱

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۳۵*۱

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵+۳۵*۱

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ دو فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ دو فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ دو فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ دو فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۳۵+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ دو فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ دو فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵*۲

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر،سطح مقطع روشنایی۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۳۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۳۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۱۶+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۱۶ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۳۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۳۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی راستگرد، تاب کابل چپگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۲۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی راستگرد، تاب کابل چپگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۲۵ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۱۶ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۲۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی راستگرد، تاب کابل چپگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر، سطح مقطع نول ۲۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع مسنجر ۲۵ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۵۰+۱۶+۳۵*۱

کابل خودنگهدار ۳۵ تک فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع نول مسنجر ۵۰ میلی متر

 • کابل خودنگهدار ۵۰+۱۶+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۳۵ سه فاز با تاب هادی چپگرد، تاب کابل راستگرد و سطح مقطع فاز ۳۵ میلی متر ،سطح مقطع روشنایی۱۶ میلی متر و سطح مقطع نول مسنجر ۵۰ میلی متر

جدول آمپر نسبت به مسافت کابل های خودنگهدار بر حسب سطح مقطع

۱۰۰۰۹۰۰۸۰۰۷۰۰۶۰۰۵۰۰۴۵۰۴۰۰۳۵۰۳۰۰۲۵۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۵۰۱۰سایز کابل خودنگهدار
۵۵۶۷۸۱۰۱۱۱۲۱۴۱۸۲۰۲۵۳۳۵۰۷۷۷۷۱۶
۸۸۱۰۱۱۱۳۱۶۱۷۲۰۲۲۲۶۳۲۴۰۵۳۸۰۱۰۰۱۰۰۲۵
۱۲۱۳۱۵۱۷۲۲۲۵۲۷۳۱۳۵۴۱۵۰۶۲۸۳۱۲۵۱۳۰۱۳۰۵۰
۱۷۱۸۲۱۲۴۲۸۳۴۳۸۴۳۴۹۵۷۶۹۸۶۱۱۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۷۰
۲۳۲۵۲۸۳۲۳۸۴۶۵۲۵۸۶۶۷۸۹۳۱۱۷۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۹۵
۳۳۳۶۴۱۴۷۵۵۶۶۷۴۸۲۹۵۱۱۱۱۳۳۱۶۶۲۲۲۲۳۰۲۳۰۲۳۰۱۲۰

مثال: هر رشته فاز کابل خودنگهدار آلومینیومی با سطح مقطع ۷۰ میلی متر در فاصله ۳۰۰ متر میتوانند ۵۷ آمپر را تحمل کنند.

قیمت کابل خودنگهدار ۳۵

کابل‌های خودنگهدار ۳۵ به عنوان جایگزینی برای هادی‌های آنیل نشده مسی در خطوط هوایی به کار می‌روند و خصوصیات بهتری را نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند. با توجه به داشتن عایق برای رشته‌ها، احتمال اتصال بین رشته‌ها و همچنین سرقت برق از بین می‌رود. این کابل‌ها در مواردی که استفاده از خطوط با هادی‌های لخت هوایی به علت بروز حوادث خطرناک و چالش‌های فنی و ایمنی ممکن نباشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله مواردی که کابل‌های خودنگهدار ۳۵ می‌توانند برای آنها مناسب باشند عبارتند از مسیرهایی با عرض کم و موانعی مانند ردیف درختان که اجرای خطوط هوایی با هادی‌های لخت مشکل می‌سازد. بنابراین، کابل‌های خودنگهدار به دلیل خصوصیات بهتر و قابلیت کاهش مشکلات و خطرات مرتبط با استفاده از هادی‌های آنیل نشده مسی در خطوط هوایی، به عنوان گزینه‌ای ایده‌آل برای رفع مشکلات و افزایش ایمنی در سیستم‌های انتقال و توزیع نیرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوسانات بازار ارز و تغییر نرخ لحظه ای امکان تعیین قیمت کابل خودنگهدار ۳۵ وجود ندارد. پس برای اطلاع از قیمت های به روز محصولات کابل مسین و راهنمایی تخصصی با کارشناسان ما از طریق شماره تلفن‌های ۰۲۱۲۲۲۲۸۱۸۶ (دفتر مرکزی)، ۰۲۶۳۶۳۰۴۲۶۶ (فروش درب کارخانه) و ۰۲۱۳۳۹۷۴۴۰۹ (شعبه مرکزی فروش) و یا در پیام رسان روبیکا و سروش به شماره  ۰۹۱۰۷۵۸۷۱۳۲ در تماس باشید.                                                                                          

مشاوره و پاسخگویی در سریع‌ترین زمان ممکن

برای اطلاع از قیمت‌های دقیق و به‌روز و مشاوره تخصصی با کارشناسان شرکت کابل مسین، به صورت تماس تلفنی یا در روبیکا و سروش با شماره ۰۹۱۰۷۵۸۷۱۳۲ در ارتباط باشید.

سوالات متداول قیمت کابل خودنگهدار ۳۵

 • تعداد رشته: کابل خودنگهدار ۳۵ (هر رشته فاز متشکل از ۷ رشته تابیده شده هادی آلومینیوم)
 • جنس هادی: آلومینیوم
 • نوع هادی: نیمه افشان- کلاس۲
 • دامنه ولتاژ: ۰.۶ الی ۱ کیلوولت
 • جنس عایق: XLPE (پلی اتیلن کراسلینک)
 • استاندارد ها: تاییده شرکت توانیر

 

شرکت کابل مسین تولید کننده حداقل سی سایز مختلف از کابل خودنگهدار ۳۵ می باشد که برخی از آن ها به شرح است:
لازم به ذکر است که برای اطلاع از لیست تمامی محصولات و ابعاد و اطلاع از قیمت کابل خودنگهدار ۳۵ با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵*۱

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۳۵+۳۵*۱

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۳۵*۱

 • کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵+۳۵*۱

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۳۵*۲

 • کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۳۵*۲

و…