توضيحات پروژه

کابل های کنترل مفتولی و نیمه افشان

کابل‍های کنترل مفتولی و نیمه افشان

Control Cables With Inflexible Solid & Stranded Conductors

NYY-J, NYY-JZ

کابلهای کنترل غیر قابل انعطاف (NYY- oJ)
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/۱KV
مطابق استاندارد IEC 60502 – VDE 0271

Control Cables
Control Cable with Solid Copper conducctors. P.V.C- Insulated and Sheathed, type
NYY-o(J),0.6/1Kv Acc.to IEC 60502, VDE 0271 , ISIR 3569(0.6-1Kv)

Weight Appr.

Kg/km

Copper

Weight Appr.

Kg/km

Overall

Dia.Appr.

mm

Sheath

Thickness

mm

Insulation

Thickniss

mm

No.of

Strands Dia.

mm

No.of Conductors

Cross-Section

mm2

۳۱۳ ۹۴ ۱۴.۱۴ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۷*۱.۵
۴۲۹ ۱۳۴ ۱۷.۱۲ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۱۰*۱.۵
۳۸۱ ۱۶۱ ۱۶.۱۶ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۱۲*۱.۵
۴۲۵ ۱۸۸ ۱۷.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۱۴*۱.۵
۵۴۶ ۲۵۵ ۱۹.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۱۹*۱.۵
۶۷۷ ۳۲۲ ۲۱.۶۴ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۲۴*۱.۵
۸۱۵ ۴۰۳ ۲۳.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۳۰*۱.۵
۱۰۷۳ ۵۳۷ ۲۶.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۴۰*۱.۵
۳۹۸ ۱۵۲ ۱۵.۲۸ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۷*۲.۵
۴۶۰ ۲۱۸ ۱۸.۶۴ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۱۰*۲.۵
۵۰۷ ۲۶۲ ۱۷.۷۴ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۱۲*۲.۵
۵۷۸ ۳۰۷ ۱۸.۶۱ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۱۴*۲.۵
۷۵۰ ۴۱۷ ۲۰.۵۶ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۱۹*۲.۵
۹۵۶ ۵۲۶ ۲۴.۳۲ ۲.۰۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۲۴*۲.۵
۱۱۵۶ ۶۵۸ ۲۵.۷۳ ۲.۰۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۳۰*۲.۵
۱۴۹۴ ۸۷۷ ۲۸.۷۰ ۲.۰۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸

۴۰*۲.۵

توجه: کابلهای کنترل قابل انعطاف در تمام سایزها مطابق با کلیه استانداردهای بین المللی مطابق با سفارش تولید خواهد شد.

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات