کابل فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرد.

از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین(نصب ثابت) و یا داخل کانال استفاده می شود.

  • نوع مسلح آن می تواند در مقابل تنشهای فیزیکی و مکانیکی خارجی مقاومت کند.
  • نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار ودر مقابل نفوذ آب بصورت شعاعی (میدانی ) مقاوم است.

معمولی
N2XSY,NA2XSY,N2XSEY,NA2XSEY

مسلح
N2XSYRY , N2XSYBY , N2XSEYRY , N2XSEYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY , NA2XSEYRY , NA2XSEYBY

مسلح و سربی

N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , N2XSEKYRY , N2XSEKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY , NA2XSEKYRY , NA2XSEKYBY

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) – ۶/۱۰(۱۲) – ۸.۷/۱۵(۱۷. ۵) – ۱۲/۲۰(۲۴) – ۱۸/۳۰(۳۶)KV
در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
U : ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .
جزئیات ساختمان کابل

– سطح مقطع هادی : تک رشته از مقطع ۳۵ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
– سه رشته از مقطع ۳۵ تا۳۰۰ میلیمتر مربع
– تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته
– جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
– نوع هادی : گرد فشرده شده
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی
– شیلد فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
– پر کننده (PVC و یا( PE برای کابل های سه رشته
– روکش نهایی PVC: یا LSFOHو HDPE
سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV)
– تاخیر انداز شعله : (( Flame Retardant
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
– مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)
استاندارد ها: IEC60502-2,ISIRI3569-2