در صنعت برق به دلیل حساسیت بالای کار تنها زمانی محصولی موفق خواهد بود که بتواند نقص محصول قبلی را کاملا بپوشاند و امکانات فوق العاده ای را در اختیار مصرف کنندگان و کارکنان بگذارد. از جمله:

– کاهش هزینه ها در منطقه مشجر

– کاهش چشم گیر خطر آتش سوزی در مناطق جنگلی و جلوگیری از مرگ حیوانات

– امکان نصب خط جدید در کنار خط قدیمی و حتی بر روی یک تیر برق

– افزایش آزادی عمل به دلیل کاهش فاصله حریم کابل خود نگهدار هوایی

– کابل خود نگهدار هوایی در مقایسه با سایر کابل ها در تعمیر و نگهداری بسیار کم هزینه هستند.

– مقاومت بالای کابل ها در برابر ضربه

– کاهش استفاده غیر مجاز از برق

– افزایش زیبایی شهر: در حقیقت کابل های خود نگهدار را می توان از روی دیوار یا کانال های مخفی عبور داد.

– افزایش ایمنی کارکنان و عموم مردم

– به دلیل سبک بودن کابل ها، عملیات نصب به سرعت انجام می شود.

– قابل استفاده در مکان های تنگ

– قابل نصب در پایه های کوتاه به دلیل عایق بودن هادی ها

– مقاوم در برابر ولتاژهای اضافی حاصل از رعد و برق

چنین مزایایی در کابل خودنگهدار هوایی سبب شده است تا اقدامات لازم جهت جمع آوری کابل های قدیمی و استفاده از کابل های خود نگهدار در اغلب شهر ها انجام گیرد.