توضیحات

کابل جوش

کابل جوش

Welding Cables

کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی

ساختار:
هادی: مس آنیل شده که حداکثر قطر آن در ستون ۲ جدول زیر تعیین شده است.
عایق : آمیزه TPR که ضخامت آن در ستون ۵ جدول زیر تعیین شده است.
استاندارد مرجع  : IEC60245 -6 / ISIRI 1926- 6

تعداد و سطح مقطع نامی هادی ها     mm۲ حداکثرقطر رشته های هادی

mm

ضخامت نامی روکش

mm

حداقل قطر کابل

mm

حداکثر قطر کابل

mm

حداکثر مقاومت هادی در

۲۰ ۰ C

MΩ/KM

وزن تقریبی

KG/KM

۱۶ ۰.۲۱ ۲.۰ ۸.۸ ۱۱ ۱.۱۶ ۲۰۰
۲۵ ۰.۲۱ ۲.۰ ۱۰.۱ ۱۲.۷ ۰.۷۵۸ ۲۸۷
۳۵ ۰.۲۱ ۲.۰ ۱۱.۴ ۱۴.۲ ۰.۵۳۶ ۳۸۲
۵۰ ۰.۲۱ ۲.۲ ۱۳.۲ ۱۶.۵ ۰.۳۷۹ ۵۳۷
۷۰ ۰.۲۱ ۲.۴ ۱۵.۳ ۱۹.۲ ۰.۲۶۸ ۷۴۶
۹۵ ۰.۲۱ ۲.۶ ۱۷.۱ ۲۱.۴ ۰.۲۰۴ ۹۷۰

کاربرد:
این نوع کابل ها برای جوشکاری با قوس الکتریکی مناسب می باشند. برای این نوع کابل ها که انحصارا به منظور جوشکاری در نظر گرفته شده اند ولتاژنامی تعیین نشده است.

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات