خدمات کابل مسین

خدمات کابل مسین

سیم و کابل

خدمات کابل مسین برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به مکان دیگر از سیم و کابل استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان الکتریکی در سیم ها فلز رسانای جریان می‌باشد.

دو نوع سیم وجود دارد:

 • جامد
 • رشته

سیم جامد معمولا یک طول بلند از یک هادی واحد است. سیم رشته ای، بسیاری از رشته های نازک از سیم پیچ خورده است. سیم های جامد دارای مقاومت کم هستند و برای استفاده در فرکانسهای بالاتر مناسب هستند، در حالیکه یک سیم مسی با طول عمر بیشتر، به دلیل انعطاف پذیری آن و برای دوره طولانی تری نسبت به یک هادی استفاده می‌شود. سیم ها عمدتا برای انتقال سیگنال های برق و مخابرات استفاده می شوند.

کابل معمولا دو یا چند سیم پیچ خورده و یا بافته به هم می‌باشد. کابل ها عمدتا برای انتقال سیگنالهای برق و مخابرات استفاده می‌شوند.

این نوع سیم‌ها برای نصب ثابت به عنوان سیم‌های رابط در داکت‌های زمینی، ماشین آلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می‌روند.
قرارگیری این نوع سیم‌ها در داخل لوله و زیر گچ مجاز است.

این نوع سیم‌ها برای نصب ثابت به عنوان سیم‌های رابط در داکت‌های زمینی، ماشین آلات، تابلوهای فرمان که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند به کار می‌روند.
قرارگیری این نوع سیم‌ها بر روی سینی‌های کابل، کانال‌ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می‌باشد.

این نوع کابل ها به عنوان کابل های رابط جهت استفاده در وسایل الکترونیکی، لوازم خانگی و ماشین الات مناسب هستند.
تماس مستقیم کابل با قسمت های داغ در وسایل پخت و پز و گرمایشی مجاز نمی باشد و کابل نباید در معرض گرما قرار گیرد.

این نوع کابل ها برای استفاده در تابلوهای فرمان مناسب می باشند. کاربرد این نوع کابل ها در فضای آزاد، سیستم های نقاله و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آن ها وجود دارد توصیه نمی شود.

این نوع کابل ها برای استفاده در تابلوهای فرمان، در مکان هایی که میدان مغناطیسی در آن ها وجود دارد، مناسب می باشند. کاربرد این نوع کابل ها در فضای آزاد و سیستم های نقاله توصیه نمی شود.

خدمات کابل مسین
نمایش سیم و کابل

خدمات کابل مسین

کابل های قدرت

 • کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع، ایستگاه های قدرت، سیستم های روشنایی، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و… مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می‌شود.
 • نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
 • نوع شیلد دار آن امکان استفاده از آن را به عنوان هادی نول، ارت و یا اسکرین جهت تخلیه جریان اتصال کوتاه میسر می سازد.
 • نوع سربدار آن جهت استفاده در شرایطی که امکان قرار گرفتن کابل در معرض حلال ها ، خورنده ها و یا هیدروکربن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرند.

کابل های قدرت تک رشته مسی / آلومینیومی برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیرزمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.
در مکان هایی که احتمال آتش سوزی وجود دارد برای جلوگیری از آزاد شدن گازهای سمی و گازهای خورنده، از موادHFFR استفاده می شود.

کابل های قدرت چند رشته مسی / آلومینیومی برای نصب ثابت در زیرزمین، داخل داکت ها، در پست های برق، تاسیسات داخل ساختمان و در فضای آزاد که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می روند.
در مکان هایی که احتمال آتش سوزی وجود دارد برای جلوگیری از آزاد شدن گازهای سمی و گازهای خورنده، از موادHFFR استفاده می شود.

این نوع کابل‌های کنترل جهت نصب ثابت در زیر زمین، تاسیسات داخل و خارج ساختمان، در بتون و در آب که امکان صدمات مکانیلی به کابل وجود ندارد به کار می‌روند.

این کابل‌ها جهت توزیع برق در شبکه‌های مشترکین، پست‌های برق و سیستم برق خیابان‌‌ها استفاده می‌شوند. کاربرد این نوع کابل‌ها در فضای باز، زیر زمین، در آب، تاسیسات داخلی و داکت‌ها مجاز می‌باشد.
هادیهای هم مرکز این کابل ها را می توان به عنوان هادی زمین یا شیلد به کار برد.

کابل های خودنگهدار جهت انتقال و توزیع نیرو در خطوط هوایی استفاده می شوند و خصوصیات بهتری نسبت به هادی های آنیل نشده مسی ارایه می دهند. با توجه به عایق دار بودن رشته ها امکان بروز اتصالی بین رشته ها و نیز سرقت برق از بین می رود.

AAC : این نوع کابل ها برای انتقال و توزیع برق در خطوطی با ولتاژ کم یا متوسط که دکل های آن ها نزدیک به یکدیگرند، به کار می روند.
AAAC و ACSR : این نوع کابل ها برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ متوسط یا بالا که دکل های آن ها دور از یکدیگرند به کار می روند.

خدمات کابل مسین
نمایش کابل‌های قدرت

خدمات کابل مسین

کابل جوش

جوشکاری (به انگلیسی: Welding) یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص مادهٔ پایه باشد.

این نوع کابل‌ها برای جوشکاری با قوس الکتریکی مناسب می‌باشند .

خدمات کابل مسین
نمایش کابل‌های جوش

خدمات کابل مسین

کابل‌های ابزار دقیق

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز
  و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با
  شید کلی آن (Overall screen) و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual & Overall
  screen) مورد استفاده قرار می گیرد.

 • شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.
 • شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد.
 • نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
 • نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

ابزار دقیق -معمولی با شیلد کلی

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با شید کلی آن (Overall screen ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.

ابزار دقیق- معمولی با شیلد زوجی و کلی

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین میباشند. برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual & Overall screen ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد.

ابزار دقیق- زره دار با شیلد کلی

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با شید کلی آن (Overall screen ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید. زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

ابزار دقیق- زره دار با شیلد زوجی و کلی

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual & Overall screen ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید. شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد. زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

ابزار دقیق- سربدار و زره دار با شیلد کلی

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با شید کلی آن (Overall screen ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید. زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند. نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

ابزار دقیق – سربدار و زره دار با شیلد زوجی و کلی

 • کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual & Overall screen ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد. زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است

خدمات کابل مسین
نمایش کابل‌های ابزار دقیق